BLANTERORIONv101

Güngören Arabuluculuk Firması

17 Şubat 2023

İstanbul Güngören Arabuluculuk Firması

Güngören arabuluculuk firması; hem ihtiyari, hem de zorunlu arabuluculuk alanında hizmet verir. Taraflar dilerse mahkemeden önce, isterse mahkeme sürecinde arabulucu firmasına müracaat edebilir. Arabulucu, tarafları ortak noktada buluşturmak ve meydana gelen anlaşmazlığı gidermek için kendilerine yol gösterir. Nihâi karar yine tarafların kendisine aittir.

Arabuluculuk Merkezleri Nasıl Çalışır?

Bunların bazıları dernek ya da firma olarak çalışırken bazıları avukatlık ortaklığı hâlinde faaliyetlerini sürdürür. Yalnızca arabuluculuk şirketi olarak hizmet veren yerler de vardır.

Güngören arabuluculuk firması arayanların ilk tercihi İstanbul Arabuluculuk  bu firmaların başında gelir. Yasalara, kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuatlara uygun faaliyetleriyle arabuluculuk alanındaki beklentileri karşılayan İstanbul Arabuluculuk , tarafları aynı paydada buluşturarak her ikisinin de menfaatlerini gözetir.

Bu kapsamda İstanbul Arabuluculuk ; ticaret, kira, aile, iş hukuku ve benzeri konularda arabuluculuk hizmetleri yürütür. Meslekî birikim ve tecrübesini problemlerin çözümü için en iyi şekilde kullanır. Böylece tüzel veya gerçek kişiler arasındaki uyuşmazlıklara âdilâne çözümler üretir.

Liyâkat sahibi, yetenekli ve deneyimli arabulucuları bir araya getiren İstanbul Arabuluculuk  firma isminin hakkını verir. Taraflar arasında ‘eşitliği ve muvazene’ sağlamak için titizlikle çalışan İstanbul Arabuluculuk , bu hususta başka bir arayaışa ihtiyaç bırakmaz.

Arabuluculuk Hizmetleri Neleri Kapsar?

 • Borç-alacak ilişkisi
 • Maddi-manevi tazminatlar
 • Telif haklarından kaynaklı alacaklar ve tazminat davaları
 • İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklar
 • Nafaka
 • Mal rejimi
 • Sigorta koop.sorumluluğu ve zarar tazmini
 • Sözleşmeye bağlı uyuşmazlıklar
 • Hisse devri
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Tahliye
 • Taşınmaz taksimi
 • Ön alım hakkının kullanımı
 • Tapu iptali ve tescil
 • Ortaklığın feshi
 • Miras taksimi
 • Diğer davalar  (Cebrî icraya elverişli, kamu düzenini alâkadar etmeyen konularda ) 
 • Tazminat ihtilaflarının giderilmesi
 • Taşınır iadeleri
 • Katılma alacağı
 • Haksız el atmanın önlenmesi
 • Aile hukuku
 • Taşınır devri
 • Kira alacağı 

Bunlardan bazılarıdır.

Uzman Arabuluculuk Firması: İstanbul Arabuluculuk 

Mahkeme süreçleriyle uğraşmak zorunda kalmadan, muhatabınız ile kolayca anlaşmaya varmak mı istiyorsunuz? Öyleyse Arabuluculuk Daire Başkanlığı Sicili’ne kayıtlı uzmanlarımızdan yardım alın.

İstanbul Arabuluculuk ; hakka ve hakkaniyete riayet, koşulsuz adalet, şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerini benimseyen bir arabuluculuk firmasıdır. Bünyemizde görevli tüm profesyonel arabulucular, hizmetlerini bu çizgide sürdürür. Tarafların her ikisi detaylı bir şekilde dinlenerek sorunun çözümüne ilişkin orta yol bulunmaya çalışılır. Uzman arabulucularımız bunu yaparken asla ‘yanlı’ davranmaz fakat kimseyi de mağdur etmemeye özen gösterir.

Güngören arabuluculuk firması arayışını nitelikli kadrosuyla cevaplayan İstanbul Arabuluculuk  aralarındaki ihtilâfı yorucu hukuki prosedürlerden uzak kalarak gidermek isteyenlerin doğru adresidir.


https://www.arabuluculuk.gen.tr/2022/07/arabuluculuk-firmasi.html

Arabuluculuk Firması (Arabuluculuk.gen.tr)
Arabuluculuk Firması (Arabuluculuk.gen.tr)


Arabuluculuk (arabuluculuk.gen.tr)
Zara
Ben Zara, CSS Tasarım Uzmanıyım. Ak. WEB

Yorumlar

Hukuk Sitelerimiz