BLANTERORIONv101

En iyi Arabuluculuk Bürosu

17 Şubat 2023

En İyi Arabuluculuk Büroları Bürosu

En iyi arabuluculuk büroları, tarafların arasında meydana gelen anlaşmazlıkları hak ve hakkaniyet çerçevesinde kolayca çözüme kavuşturur. Bu firmalar zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk konularında hizmet verir.

Fazla mesai, kıdem tazminatı, maaşlar, ihbar tazminatı, ticari davalar ve tüketici davaları bunlara örnektir.

Bazen arabuluculuk firmasına başvurulması dava şartı olarak bir mecburiyet iken, bazen de taraflar zorunlu olmamasına rağmen arabulucuya gitme yolunu tercih eder. Arabulucu bürosuna mahkemeden önce müracaat edilebileceği gibi, mahkeme süreci devam ederken de başvurulabilir.

Arabuluculuk İlkeleri Nelerdir?

Arabuluculuk sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bazı esaslara uyulması lâzımdır. İşte İstanbul Hukuk , tüm bu prensiplere azami hassasiyet gösterir ve süreci bu kriterler ışığında titizlikle yürütür.

Söz konusu ilkelerin şöyle ifade edilmesi mümkündür:

Gizlilik

Firmamız, tarafların paylaştığı tüm bilgileri gizli tutmaya ve hangi sebeple olursa olsun üçüncü taraflarla paylaşmamaya dikkat eder. Bu kapsamda, kişisel bilgiler veya şirketlerle ilgili veriler tamamen gizli kalır. İstanbul Arabuluculuk Bürosu’nu tercih edenler bilgilerinin güvende olduğundan emindir.

Gönüllülük

Şirketimiz, tarafların arabuluculuk sürecine özgür iradesiyle katılmasını önemser. Başvuru, sürecin devamı ve süreç sonunda anlaşmaya varılması, bütünüyle tarafların hür iradesine bağlıdır. Firmamız kişileri yönlendirmekten ve böylece kurallara aykırı hareket etmekten kaçınır. Sadece onlara çözüm önerileri sunar ve aralarındaki ihtilâfı gidermeleri için kılavuzluk eder.

Tarafsızlık

İstanbul Hukuk Arabuluculuk bünyesinde görev yapan uzman arabulucuların her biri; önyargıdan, taraf tutmaktan, kendisinin veya herhangi birinin menfaatlerine göre hareket etmekten uzaktır. Olayları bütüncül ve objektif bir bakış açısıyla ele alır. Kendi fikirlerini taraflar üzerinde hiçbir baskı kurmadan ve onları etkilemeye çalışmadan net bir şekilde aktarır.

Eşitlik

Arabuluculuk sisteminin tüm aşamalarında her iki taraf eşit haklara sahiptir. Uzmanlarımız her iki tarafa da eşit davranır ve adaletsizliğe mahâl vermez.

Karar Verme Mekanizmasının Taraflara Ait Olması

En iyi arabuluculuk büroları arasındaki yerini kurulduğu günden beri koruyan İstanbul Hukuk Arabuluculuk, bu başarıyı hukuka tam olarak uymasıyla kazanmıştır. Firmamız bilir ki, arabuluculuk sürecinde karar verme yetkisi arabulucunun değil, tarafların elindedir. Bundan dolayı taraflar herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına veya hangi koşullarda anlaşma yapılacağına kendisi karar verir.

Hiçbir arabulucu, ‘şöyle yapın!’ diye direktif vermez, tarafları suçlamaz veya eleştirmez. Özetle tüm uzman arabulucular subjektif olmaktan, duygularıyla veya çıkarlarıyla hareket etmekten ya da tarafların kararlarına yön vermeye çalışmaktan kaçınır.

En İyi Arabuluculuk Firması:

Bütün hizmetlerini Arabuluculuk Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştiren İstanbul Arabuluculuk Adalet Bakanlığı’nın arabulucular listesine kayıtlı uzmanlarla çalışır. Bünyemizdeki tüm uzman arabulucular şu konularda gerekli meslekî eğitimleri almış ve tecrübe kazanmıştır:

  • İletişim teknikleri
  • Arabuluculuk faaliyetleriyle ilgili temel bilgiler
  • Davranış psikolojisi
  • Uyuşmazlık çözüm yöntemleri
  • Müzakere teknikleri

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na kayıtlı olan arabulucu avukatlarımız, süreçlere efektif bir şekilde yön vererek tarafları ortak paydada buluşturur.


https://www.arabuluculuk.gen.tr/2022/07/arabuluculuk-firmasi.html

Arabuluculuk Firması (Arabuluculuk.gen.tr)
Arabuluculuk Firması (Arabuluculuk.gen.tr)


Arabuluculuk (arabuluculuk.gen.tr)
Zara AK
Ben Zara, CSS Tasarım Uzmanıyım. facebook twitter youtube instagram instagram instagram

Yorumlar

Hukuk Sitelerimiz